LC_PATCHMAKER - automatyczna aktualizacja systemu
LanCenter wyposażony jest w moduł automatycznej aktualizacji systemu operacyjnego. LC_PATCHMAKER centralnie zarządza i dystrybułuje poprawki systemowe do poszczególnych agentów w taki sposób aby bezpieczeństwo w sieci firmowej było jak najwyższe

LC_VNC - zdalna kontrola, pulpit
Przy pomocy LC_VNC administrator IT z jednego miejsca w sieci może sterować i konfigurować komputery użytkowników.

LC_GUARD - strażnik systemu operacyjnego
LC_GUARD nadzoruje jakie pliki, programy, procesy mają uprawnienia do uruchamiania się w systemie operacyjnym. LC_GUARD zabezpiecza dane przed kradzież± przy pomocy zewnętrznych urz±dzeń USB. Blokada USB, monitoring używanych Pendrive to nie jedne zalety systemu. To kompleksowe rozwi±zanie daj±ce zabezpieczenie przed wyniesieniem danych

LC_FIREWALL - ¶ciana ogniowa
Zaprojektowana z my¶l± o ochronie sieci, komputerów oraz calej infrastruktury informatycznej. Zapewnia bezpieczne połączenie z okre¶lonymi usługami internetowymi.

LC_APP_MANAGER - zdalna instalacja aplikacji
Modu LC_APP_MANAGER umożliwia tworzenie, zarządzanie i dystrybucję paczek instalacyjnych dla LC_AGENT. Administrator IT ma możliwo¶ć zdalnego instalowania oprogramowania jak i dokumentów na komputerze użytkownika.

LC_ACL_SECURITY_MANAGER - zdalna kontrola uprawnień i zarządzanie użytkownikami
Moduł umożliwia w sposób zdalny na zdefiniowanie żądanych uprawnień. Z poziomu konsoli administrator może zarządzać użytkownikami i grupami (przenoszenie, tworzenie, modyfikacja) oraz ich uprawnieniami do plików i katalogów, kluczy rejestru. Inspekcja plików i katalogów oraz rejestru umożliwia przeprowadzenia audytu i monitoringu nad wybranymi obiektami dając administratorom informacje o przeprowadzanych operacjach w systemie operacyjnym.

LC_SERVICES - zdalny nadzór nad usługami systemowymi
LC_SERVICES umożliwia kontrolę i monitoring usług i aplikacji uruchomionych na komputerze z zainstalowanym agentem. Administrator ma możliwo¶ć uruchamiania usług, a także kończenia pracy tych niepożądanych. Daje to pełny nadzór nad uruchamianymi aplikacjami serwisowymi i podnosi bezpieczeństwo systemu operacyjnego.

LC_EVENT - zdalny rejestrator zdarzeń systemowych
Moduł gromadzi i przechowuje wszystkie informacje, zdarzenia, które miały miejsce na stacjach roboczych w sieci firmowej. Administrator przy pomocy Konsoli ma możliwo¶ć chronologicznego ich przeglądania i archiwizowania. Zapis wszystkich dokumentów jest powtórzony w centralnej bazie danych dając dodatkowy stopień bezpieczeństwa przed utratą, zniszczeniem, zatajeniem sytuacji niebezpiecznych dla danych firmowych we wszystkich logach i systemowych dziennikach

Audyt Oprogramowania, Audyt Sprzętu, Inwentaryzacja komputera, Zdalna instalacja oprogramowania i wiele innych

Audyt informatyczny